تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه های ب

تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ROE ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه های بهره) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 472 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 78

  • ROE
  • ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه های ب
  • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه های بهره) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ROE ROI) و اهرمی (نسبت بدهی
  • تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه های بهره) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه های بهره) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این پژوهش پاسخی به این پرسش است که ‘تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره های عملیاتی) چه تأثیری بر روی نسبت های سودآوری و اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟ ‘. منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق های پذیرفته شده حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبت های سودآوری و اهرمی نتیجه کارایی فعالیت ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاری ها ارزیابی می کند.

در این پژوهش از روش پیمایشی- مقایسه ای [1] استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعات مالی مبتنی بر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های تحت بررسی، از روش کتابخانه ای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش نسبت های سودآوری و اهرمی شرکت ها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و هم چنین شرکت هایی که دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکت هایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش در دوره زمانی 1380 الی 1387 نشان می دهد که تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت های سودآوری و اهرمی تأثیر قابل ملاحظه ای نداشته است.

[1]. Causal – comparative

[...دانلود خواهم کرد...]