مقاله بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

تحقیق حاضر جهت مشخص شدن فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان می باشد که روشن گردد بر پایی چنین دوره هایی می تواند بر روی عقایدو افکار معلمان تاثیر گذار باشد یا خیر؟ آیا با برگزاری چنین دوره هایی سیر تحول فکری و تغییرات لازمه کار معلمی در مسیری که تحولات جهان در حرکت است کمک می کند این دوره هایی که از طرف وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شد

دسته: علوم انسانی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 33 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 56

  • پیشگفتار
  • تحقیق حاضر جهت مشخص شدن فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان می باشد که روشن گردد بر پایی چنین دوره هایی می تواند بر روی عقایدو افکار معلمان تاثیر گذار باشد یا خیر؟
  • این دوره هایی که از طرف وزارت آموزش و پرورش
  • آیا با برگزاری چنین دوره هایی سیر تحول فکری و تغییرات لازمه کار معلمی در مسیری که تحولات جهان در حرکت است کمک می کند
  • مقاله بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

مقدمه

در عصری که هر روز با تغییرات ودگر گونی های شدید مواجه هستیم موفقیت برنامه هاسی آموزشی و پرورشی بستگی کامل با شایستگی معلمان عالم و متخصص و متعهد دارد. شعار آشنایی که بسان ضرب المثل تا کنون از فرمایشات رسول اکرم (ص) در زبان مردم است: زگهواره تا گور دانش بجوی می باشد که هیچ وقت مثل امروز سر لوحه فعالیتهای آموزشی قرار نگرفته است. توسعه سرمایه انسانی به افزایش سطح دانش و معلومات، مهارتها و فنون و استعدادهای کلیه آحاد جامعه اطلاق می گردد که از طریق مختلف عملی می گردد.

متداول ترین راه تحقق این هدف از طریق آموزش و پرورش رسمی است که از دبستان آغاز شده و تا تحصیلات عالی ادامه دارد. توسعه نیروی انسانی از طریق آموزشهای مجدد آموزش ضمن خدمت، کار آموزی و آموزش بزرگسالان و عضویت در گروه های سیاسی و مذهبی عملی می گردد.

طرح تحقیق

امروزه این اندیشه قوت گرفته است که اگر جامعه ای بخواهد نظامهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را مقتضیات و نیازمندیهای جدید منطبق نماید ناچار است که سیاست جامعی در توسعه نیروی انسانی داشته باشد. این امر میسر نمی گردد مگر اینکه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود. ماهیت شکاف رو به گسترش شمال و جنوب بیش از جنبه های آن حائز اهمیت است زیرا مسئله شکاف قدرت و دانش در میان است. تحول اطلاعات و فن آوری مرتبط با آن در مغرب زمین، گسترش چنین شکافی را دامن می زند. با بررسی سیر تحول توسعه تاریخی در می یابیم که جامعه بشری از مرحله شکار به کشاورزی و آنگاه به جامعه صنعتی توسعه یافته و اخیراً نیز به جامعه اطلاعات متحول شده است. بشر وارد یک دوره انتقال از یک جامعه صنعتی به یک جامعه اطلاعاتی شده است و اکنون در آستانه یک دوره ابداع فن آوری اجتماعی قرار دارد که تلقینی از کامپیوتر و فن آوری است. اساس و ماهیت چنین دوره ای مبتنی بر اطلاعات نامرئی است که سبب تحولات غیر قابل پیش بینی در جامعه می شود. چنین انتقال از تحول بهره وری نیز یکی کالای مادی به بهره وری اطلاعات نشات می گیرد.

فهرست

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان فرضیه ها

تعریف واژه ها و اصطلاحات در تحقیق

محدودیتهای تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم: سابقه تحقیق

سابقه تحقیق

قسمتهای تشکیل دهنده دوره های IT

الف – ویندوز

ب – اینترنت

ج – WORD

د – POWER POINT

فصل سوم

روش تحقیق

آزمودنیها و روش گزینش آنها

روش جمع آوری اطلاعات

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

روش های آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات

پیوست

فهرست منابع

[...دانلود خواهم کرد...]