ترجمه مقاله تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده (NDZ) و عملکرد روش تعیین جزیره ای شدن تغییر فرکانس ساندیا (SFS)

تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده (NDZ) و عملکرد روش تعیین جزیره ای شدن تغییر فرکانس ساندیا (SFS) چکیده تغییر فرکانس ساندیا (SFS) در روشهای اکتیو تعیین جزیره ای شدن رخ می دهد که بر تغییر فرکانس برای تعیین وضعیت جزیره ای شدن برای تولید توزیع یافته مبتنی بر مبدل تکیه دارد روشهای اکتیو تعیین جزیره ای شدن عموماً روی بارهای RLC

دسته: برق

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1965 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

  • تغییر فرکانس ساندیا (SFS) در روشهای اکتیو تعیین جزیره ای شدن رخ می دهد که بر تغییر فرکانس برای تعیین وضعیت جزیره ای شدن برای تولید توزیع یافته مبتنی بر مبدل تکیه دارد روشهای اکتیو تعیین جزیره ای شدن عموماً روی بارهای RLC
  • تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده (NDZ) و عملکرد روش تعیین جزیره ای شدن تغییر فرکانس ساندیا (SFS)
  • چکیده
  • ترجمه مقاله تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده (NDZ) و عملکرد روش تعیین جزیره ای شدن تغییر فرکانس ساندیا (SFS)

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده (NDZ) و عملکرد روش تعیین جزیره ای شدن تغییر فرکانس ساندیا (SFS)

چکیده:

تغییر فرکانس ساندیا (SFS) در روشهای اکتیو تعیین جزیره ای شدن رخ می دهد که بر تغییر فرکانس برای تعیین وضعیت جزیره ای شدن برای تولید توزیع یافته مبتنی بر مبدل تکیه دارد. روشهای اکتیو تعیین جزیره ای شدن عموماً روی بارهای RLC ثابت آزمایش می شوند که توان بار اکتیو مستقیماً متناسب با مربع ولتاژ می باشد. و مستقل از فرکانس سیستم است. از آنجا که روش SFS برای تعیین جزیره ای شدن، بطور اولیه بر فرکانس اتکا دارد، ممکن است وابستگی به فرکانس توان اکتیو بر عملکرد و ناحیه تعیین نشده (NDZ) اثر داشته باشد. در این مقاله تأثیر وابستگی فرکانس توان اکتیو بار بر عملکرد روش SFS در طی یک وضعیت جزیره ای شدن تحلیل می شود. یک مدل NDZ که پارامتر وابستگی فرکانس بار را بررسی می کند بصورت ریاضی بدست آمده و از طریق شبیه سازی دیجیتالی معتبر شده است. نتایج نشان می دهند وابستگی فرکانس بارهاتأثیر قابل توجهی بر NDZ روش SFS داشته و بنابراین در زمان بررسی طراحی و آزمایش این روش مهمی برای عامل بررسی است.

عبارتهای شاخص (تولید توزیع یافته (DG)، مبدل، تعیین جزیره ای شدن، تغییر فرکانس ساندیا (SFS))

[...دانلود خواهم کرد...]