تحقیق (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)

تحقیق کامل با عنوان (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 114 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 41

  • تکالیف دولتها
  • پیشگیری
  • حقوق محیط زیست
  • آلودگی محیط زیست
  • تحقیق (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

فهرست مطالب

مقدمه. 3

1. محیط زیست در حقوق دولت ها 7

1.1 هدف رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 10

2.1. عناصرضروری رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 12

1.2.1. محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 12

2.2.1. معیار مسوولیت مدنی.. 17

3.2.1. خواهان. 19

4.2.1. معیار ارزیابی غرامت.. 20

5.2.1. آیین اجرا 24

2. دولت اسلامی و حفظ محیط زیست.. 24

1.2 آموزه های فردی.. 26

1.2.1. تکالیف الزامی.. 26

2.2.1. رهنمودهای تشویقی (اخلاقی) 28

3.2.1. آموزه های اجتماعی.. 30

3. حفاظت محیط زیست در حقوق ایران. 33

1.3. ابهام در تعریف محیط زیست.. 33

2.3. استفاده از ظرفیت اخلاق.. 34

3.3. حقوق ایران و حفظ طبیعت.. 35

4.3 جرایم محیط زیستی.. 35

5.3. متولیان محیط زیست.. 36

4. نتیجه گیری.. 37

منابع: 39

[...دانلود خواهم کرد...]