ترجمه طلایی سیستم پرداخت الکترونیکی –برنامه­کاربردیTelco 2.0 اختصاصی برای پرداخت­ها

همانطورکهواضح است، امروزه دروبِ جهانی، خدماتپرداخت بسیار زیادی وجود دارد پورتال­های (دروازه­ها) متعددیوجود دارد که نیازمند هزینه­های ثبت نامهستند، دسترسی به برخی ازمقالات علمیتا زمانیکههزینه­ ثبت نام پرداخت نشود محدود است البتهامکان خریدبلیط برایکنسرت یادیگرمراسمات فرهنگیو بسیاری ازخدمات دیگر که در اینجاذکر نشده است وجود دارد

دسته: مقالات ترجمه شده isi

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2592 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

 • 5 چالش¬ها
 • SMS مشاوره تلفنی
 • جابجایی از Telco 10 به Telco 20
 • پی­پال (و س
 • ترجمه طلایی سیستم پرداخت الکترونیکی –برنامه­کاربردیTelco 2.0 اختصاصی برای پرداخت­ها
 • ج) معماری ساختاری سیستم پرداخت تلفن همراه
 • در حال حاضربرخی روش­های پرداخت همانند موارد زیر وجود دارد
 • 3 معماری سیستم
 • کارت­های اعتباری
 • Mobile Payment System Telco 20 application dedicated for payments
 • راه­حل­های موجود
 • 2 سیستم پرداخت
 • 4 رابط کاربری

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

سیستم پرداخت الکترونیکی – برنامه­کاربردی Telco 2.0 اختصاصی برای پرداخت­ها

چکیده

این مقاله، سیستم پرداخت از طریق تلفن همراه را توضیح می­دهد. این سیستم، نمونه اولیه­ی یک روش نوین پرداخت سرویسبا استفاده ازتلفن همراه است. این روشکاملاسرراست است، در واقع، کاربر می­خواهد به برخی ازخدمات آنلاین دسترسی داشته باشد که از شماره تلفن همراه او به شکل وب پشتیبانی می­کند و یک کد رمز از طریق پیام USSD (سرویس مکمل غیرساختمند داده­ها) دریافت می­کند. سپس، وارد کردن این کد رمزبهشکل وب، دسترسی به محتوای مورد نظر را به کاربر می­دهد. دقیقا در این لحظه، شارژکردنانجام می­شود. مقدار هزینهمقرر بسادگیبهصورتحساب ماهانه، درموردتلفن­هایهمراه با سیم کارت دائمیاضافه می­شود و یادر مورد تلفن­های همراهبا سیم­کارت اعتباری ازاعتبارموجود کسر می­شود. قابلیت ارسال پیام­هایUSSDازسیستمبهمشترکینتلفن همراهبا استفادهاز خدمات وب Telco2.0 که توسطOrange Labsارائه شده است حاصل شد.

Mobile Payment System – Telco 2.0 application dedicated for payments

Abstract – The following paper presents Mobile Payment System. The system is a prototype of an innovative method of paying for services using the mobile phone. The method is quite straight-forward, basically the user wanting to access some online service supplies hislher cellular phone number to the web form and receives a token via USSD message (Unstructured Supplementary Service Data). Then, introducing the token into the web form gives the user an access to the desired content. At this exact moment the charging is done. The due amount of money is simply added to the monthly bill, in case of postpaid phones, or subtracted from available credits, in case of prepaid mobile phones. The functionality of sending USSD messages from the system to the subscriber mobile phone was achieved by using Telco 2.0 Web Services provided by Orange Labs.

 1. 1. مقدمه

برخی از خدمات دارای تعداد زیادیاز کاربران است در حالیکه برخیدیگر، کاربران زیادی ندارد. همچنین مشخص ااست کهمعمولاهر کسیتمایل دارد تا در کوتاه­ترین زمانوبا ساده­ترینروش ممکن به خدمات دسترسی داشته باشد. بنابرایننیاز به روش پرداخت سریع وآسانبا استفاده از موبایل بدون اینکه با مشکلی مواجه شود بوجود می­آید.

الف) راه­حل­های موجود

در حال حاضربرخی روش­های پرداخت همانند موارد زیر وجود دارد [11]:

SMS مشاوره تلفنی

کارت­های اعتباری

پی­پال (و سیستم­های مشابه)

[...دانلود خواهم کرد...]