بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دسته: روانشناسی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 96 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 123

 • علوم تربیتی
 • روان شناسی
 • تحقیق افزایش رضایت زناشویی زنان
 • روان شناسی
 • تحقیق رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده
 • تحقیق بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحوار
 • روش تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی
 • روان شناسی
 • پروژه رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده
 • بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره
 • دانلود تحقیق رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

فصل اول:

1-1. مقدمه

1-2. بیان مساله

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4. اهداف تحقیق

1-5. فرضیه های تحقیق

1-6. متغیرهای تحقیق

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی

فصل دوم:

2-1. خانواده

2-2. ازدواج

2-3. رضایت زناشویی

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی

2-4-1. سن ازدواج و رضایت مندی زناشویی

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی

2-4-3. مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی

2-5. طرحواره

2-5-1. طرحواره ها و افکار خودکار

2-5-2. طرحواره ها و اسنادها

2-5-3. طرحواره ها و انتظارات

2-5-4. طرحواره ها و فرضیات

2-5-5. طرحواره ها و استانداردها

2-5-6. نقش طرحواره ها در روابط خانوادگی

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره های خانوادگی

2-5-7. طرحواره های ناکارآمد

2-5-8. منشاء طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-9. انواع طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت های مختل

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

2-5-10. خصوصیات طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-11. سبک های مقابله ای ناکارآمد

2-5-12. طرحواره درمانی

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-13. بازسازی طرحواره های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی

2-5-13- ج). تکنیک های بین فردی

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش

3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری

3-3. روش جمع آوری داده ها

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش

3-4-2. پرسشنامه DASS

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ

مقدمه

خانواده، واحدی اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با اهمیتی را داراست و بنیادی ترین نهاد جامعه محسوب می شود. خانواده های با کارکرد سالم، به سالم سازی فضای جامعه یاری رسانده و زمینه رشد و شکوفایی اعضای خود را فراهم می کنند. خانواده بستر رشد و رفاه جسمی و روانی اجتماعی کودک و عامل تحقق و تعادل فیزیکی، روانی و اجتماعی انسانهاست. یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده بهداشت روانی افراد متاهل، روابط با همسر است (لاسول و لاسول، 1991). روابط با همسر عنصر اصلی زندگی عاطفی و اجتماعی فرد است و نداشتن رضایت زناشویی به توانایی زوجین برای برقراری روابط توام با خوشنودی با فرزندان و همچنین سایر افراد خانواده آسیب می رساند. روابط مطلوب توام با رضایت در درون خانواده به سازگاری موثرتر افراد در موقعیت های گوناگون یاری می رساند و از طرف دیگر تعارضات زناشویی، زمینه آسیب های روانی را فراهم می کند. زندگی مشترک در طبیعت ذاتی خود موجب تعارضات و چالش هایی در روابط میان زوجین می شود.

[...دانلود خواهم کرد...]