اثر بخشی فیلم درمانی بر بهبود عواطف خود آگاه و باز شناسی هیجان در افراد افسرده

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1224 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 134

 • دانلود پروژه پایانی
 • دانلود گزارش کار آموزی
 • دانلود مقاله
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود تحقیق
 • دانلود پایان نامه ارشد
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود
 • دانلود پایان نامه اثر بخشی فیلم درمانی بر بهبود عواطف خود آگاه و باز شناسی هیجان در افراد افسرده
 • دانلود پروپوزال
 • دانلود پروژه
 • دانلود پایان نامه کارشناسی
 • اثر بخشی فیلم درمانی بر بهبود عواطف خود آگاه و باز شناسی هیجان در افراد افسرده

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

اثر بخشی فیلم درمانی بر بهبود عواطف خود آگاه و باز شناسی هیجان در افراد افسرده

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ( M. A )

در 134 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی فیلم درمانی بر بهبود عواطف خود آگاه و بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد افسرده انجام شد. این پژوهش از نوع تجربی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) بود. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه عواطف خودآگاه و آزمون بازشناسی بیان چهره ای هیجان جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می دهند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آستارا که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند، به پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند؛ سپس40 نفر بر اساس ملاک بالاترین نمره افسردگی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پیش آزمون با استفاده از مقیاس عواطف خودآگاه و آزمون بازشناسی بیان چهره ای هیجان بر روی هر دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش تحت 6 جلسه فیلم درمانی قرار گرفت. مداخلات عبارت بود از یک جلسه مشاهده فیلم در ارتباط با هیجان مورد نظر و سپس بحث و گفتگوی گروهی در مورد افکار، احساسات و هیجانات خود، در موازات تجارب حاصل از مشاهده فیلم و شخصیت داستان که دچار مشکلات هیجانی مشابه بود. گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داده شد. پس از اجرای پس آزمون بر روی هر دو گروه، داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که فیلم درمانی بر بهبود عواطف خود آگاه و بازشناسی بیان چهره ای هیجان افراد افسرده موثر بوده است. این یافته ها بیان می کند که فیلم درمانی می تواند روش مناسبی برای بهبود عواطف خودآگاه و بازشناسی هیجان باشد.

کلید واژه ها: فیلم درمانی، افسردگی، عواطف خود آگاه، بازشناسی هیجان.

فهرست مطالب

چکیده ج

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 1

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش 6

فرضیه ها 7

اهداف پژوهش 7

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 8

عواطف خودآگاه 8

بازشناسی هیجان 8

فیلم درمانی 9

افسردگی 12

فصل دوم: پیشینه نظری و عملی پژوهش

اختلالات خلقی 12

همه گیر شناسی 13

میزان بروز و شیوع 13

جنس 13

عوامل اجتماعی- فرهنگی 13

سبب شناسی 14

میانجی های عصبی 14

علایم بالینی مربوط به افسردگی 18

آزمون های روان شناختی 19

انواع اختلالات خلقی بر اساس DSM- IV –TR. 20

ب) اختلالات دو قطبی 22

افسردگی بهنجار 23

سیر و پیش آگهی 24

درمان 24

هیجان 25

هیجان چیست؟ 25

چه چیز موجب هیجان می شود؟ 26

دیدگاه شناختی 26

دیدگاه دو سیستمی 27

مسئله مرغ و تخم مرغ 28

نظریه ارزیابی 28

نظریه هیجانهای متمایز 29

فرضیه بازخورد صورت 30

آزمایش فرضیه بازخورد صورت 31

هیجانهای اصلی 32

ترس 32

خشم 33

نفرت 34

غم 35

شادی 35

علاقه 36

هیجانهای خود آگاه (شرم، گناه، خجالت و غرور) 37

هیجان و هنر 40

روان درمانی 43

مناسب ترین شیوه درمان 44

تاریخچه و تعریف کاردرمانی 45

هنر درمانی 46

فیلم درمانی 48

قدرت فیلم 48

تأثیر اجتماعی فیلم ها 48

رابطه سینما با روان شناسی 49

همانند سازی 49

رویکرد فیلم درمانی 50

سیاه چاله ها (عواطف منفی) و نمونه های سینمایی: 53

بی مسئولیتی 54

حسادت 55

زیادخواهی (طمع) 57

احساس گناه 58

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور 62

جمع بندی پژوهش های انجام شده 65

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش پژوهش 67

جامعه آماری 67

حجم نمونه و روش نمونه گیری 67

روش جمع آوری داده ها 67

ابزارگرد آوری اطلاعات: 68

الف) پرسشنامه افسردگی بک: 68

ب) مقیاس هیجانات خودآگاه 69

ج) آزمون بازشناسی بیان چهره ای هیجان 69

روش پژوهش 70

شیوه مداخله 70

روش تجزیه و تحلیل داده ها 72

فصل چهارم: یافته های پژوهش

الف-ویژگی های جمعیت شناختی 74

ب-یافته های توصیفی 76

ج-یافته های استنباطی 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 82

محدودیت ها 84

پیشنهادات پژوهشی 84

پیشنهادات راهبردی 84

منابع 87

ضمائم 93

فهرست جداول و نمودارها

جدول1-2 هشت هیجان نخستین همراه با ارزیابیهای هریک (برگرفته از پلاچیک، 1980) 28

جدول2-2 ترکیبات دوبعدی ارزیابی وهیجانهای مربوط به هر یک (برگرفته از رزمن، 1979) 29

جدول 3-2 10 هیجان اصلی ایزارد که در نظریه هیجانهای متمایز او منظور شده است 30

شکل1-2 جلوه های صورت پنج هیجان 31

جدول 4-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به «خشم» 54

جدول 5-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به بی مسئولیتی «بی تفاوتی» 55

جدول 6-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به «حسادت» 56

جدول 7-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به «ترس» 57

جدول 8-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به «طمع» 58

جدول 9-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به «احساس گناه» 59

جدول 10-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به «نفرت» 60

جدول 11-2 نمونه فیلم های سینمایی مربوط به «شرم» 61

جدول4-1: توزیع فراوانی رشته تحصیلی در نمونه مورد مطالعه 74

جدول4-2: توزیع فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه 75

جدول4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه 75

جدول 4-6- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین 80

جدول 4-7 خرده مقیاس های عواطف خود آگاه در فیلم درمانی افراد افسرده 81

جدول 4-8- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین 77

جدول 4-9 خرده مقیاس های بازشناسی بیان چهره ای در فیلم درمانی افراد افسرده 79

مقدمه

افسردگی یکی از شایع­ترین اختلالات روانی انسان عصر حاضر است که شیوع آن رابا ارقام متفاوتی از 2% تا 25% گزارش کرده اند. نسبت ابتلاء زنان دوبرابر مردان است وبیماری حدود 50% از کل این افراد در سنین 25 تا 50 سالگی شروع می­شود (سادوک وسادوک، 2007). پیش بینی می­شود این اختلات از لحاظ فراوانی در سال 2020 در مرتبه دوم بیماری­های وخیم قرار گیرد (سامپسن، 2001). امروزه حدود 450 میلیون نفر از مردم دنیا از یک بیماری روانی یا رفتای رنج می­برند وبیش از 150 میلیون نفر از مردم دنیا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می­برند (کاپلان وسادوک، 2000). از میان تعداد زیادی از مولفه های روان شناختی موثر در بروز یا بهبود اختلال افسردگی می توان به هیجان اشاره کرد (کاسترو لیمن، 2004). هیجان ها بر جنبه های مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته، روابط ما را شکل داده، فعالیت های ما را برمی انگیزاند (کهلرو تارنر، 2004).

عواطف خودآگاه یکی از متغیرهایی است که بامشکلات خلقی ارتباط دارد. شرم، احساس گناه، غرور اعضای خانواده هیجان های خودآگاه را تشکیل می­دهند که همه یک ویژگی های خودسنجی وخودانعکاسی دارند (خداپناهی، 1385). عواطف خودآگاه هم دارای جاذبه مثبت (مانند غرور) وهم دارای جاذبه منفی (مانند شرم و گناه) هستند. احساس گناه وشرم در گستره ای از رفتارهای متعدد از جمله بیماری های هیجانی (خلقی) دخیل است. براساس بسیاری از پژوهش ها، شرم و گناه زیربنای آسیب های روانی می باشند که در یک زمینه بین فردی رخ می­دهد (ابوالقاسمی، 1391).

همچنین نقص در عملکردهای هیجانی یکی از مشکلات افراد مبتلا به افسردگی (اساسی) است که منجر به نقص وناتوانی در بازشناسی بیان چهره ای هیجان دراین افراد می­شود. در بررسی بازشناسی تظاهرات چهره ای، بیماران افسرده نشان دادند که در بازشناسی هیجانات غم، خشم، ترس، و تنفر کندتر از افراد بهنجار عمل می­کردند؛ ولی در بازشناسی هیجان شادی بین افراد افسرده و بهنجار تفاوتی وجود نداشت (قاسم پور، 1391).

[...دانلود خواهم کرد...]