آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)

دسته: آمار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 69 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

  • دانلود پروژه آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)
  • خرید پروژه آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)
  • آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)
  • خرید و دانلود پروژه آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)
  • دانلود رایگان پروژه آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)
  • دانلود و خرید پروژه آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

آمار (نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر)

در این پروژه نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر مورد بررسی قرار میگیرد.

نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر بصورت جدول زیر میباشد

2

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

کد

47

26

63

33

74

74

89

78

30

28

19

45

45

69

63

67

52

52

34

23

نمره

کد 1 مربوط به دانشجویان دختر و کد 2 مربوط به دانشجویان پسر میباشد.

میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و … بصورت جدول زیر محاسبه میشود.

[...دانلود خواهم کرد...]