پروپوزال بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 44 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

  • شرکت صنایع تجهیزاتی نفت
  • بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد
  • سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد
  • دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
  • پیاده سازی EIS
  • شناسایی عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی EIS
  • سیستم اطلاعات اجرایی
  • پروپوزال بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد
  • عوامل کلیدی موفقیت

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

مساله اصلی تحقیق:

پتانسیل بالای سیستم های اطلاعاتی اجرایی، با عدم اطمینان بالایی که ممکن است منجر به شکست شود توام است. که این امر تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری یک سازمان در به کار گیری سیستم های اطلاعاتی اجرایی را مطرح نموده است. به عبارتی اهمیت انجام تحلیلی عمیق از آمادگی سازمان برای بکارگیری و بهبود سیستم های اطلاعاتی اجرایی ضروری به نظر می رسد. این ارزیابی به منظور پاسخ های مفصل به این سوال اساسی است: کدام عوامل کلیدی باعث می شود که سیستم های اطلاعاتی اجرایی به درستی طراحی و در سازمان استقرار پیدا کنند و اولویت بندی این عوامل کلیدی چگونه است؟

به نظر می رسد یک سری از شرایط، موقعیت ها و چالش ها منجر به موفقیت یا شکست نهایی یک فعالیت درسیستم های اطلاعاتی اجرایی می شود. بنابراین قبل از اینکه منابع کمیاب سازمان در چنین تکنولوژی سرمایه گذاری شود مدیریت باید به دنبال ابزاری باشد تا عدم اطمینان را کاهش دهد. اگر چه تحقیقات گسترده در زمینه عوامل حیاتی موفقیت در مورد بکار گیری فنآوری اطلاعات، توسعه، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و مدیریت فنآوری اطلاعات انجام شده است، ولی با توجه به نبود تحقیقاتی بدین گستردگی در حوزه سیستم های اطلاعاتی اجرایی مورد نیاز است که مسیر پیشرفت و بهبود آن ارائه گردد و بدین ترتیب با شناخت بیشتر، هزینه و ریسک کمتری برای رسیدن به سطوح بالاتر صرف گردد.

کلمات کلیدی:

پیاده سازی EIS

عوامل کلیدی موفقیت

شرکت صنایع تجهیزاتی نفت

سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

[...دانلود خواهم کرد...]