پاورپوینت مقایسه و معرفی واحدهای درسی مهندسی فناوری اطلاعات در ایران و سایر کشورها

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 3425 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

  • واحدهای درسی مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی فناوریاطلاعات در کانادا، دانمارک سنگاپور و آلملن استرالیا
  • سرفصل دروس تخصصی و اصلی
  • پاورپوینت مقایسه و معرفی واحدهای درسی مهندسی فناوری اطلاعات در ایران و سایر کشورها

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

پاورپوینت مقایسه و معرفی واحدهای درسی مهندسی فناوری اطلاعات در ایران و سایر کشورها

در کنار این فایل ارائه فایل پی دی اف توضیحات کامل شامل موارد زیر آورده شده است.

فصل اول: مهندسی فناوری اطلاعات در ایران.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- مهندسی فناوری اطلاعات … 2

1-3- تعریف مهندسی فناوری اطلاعات … 4

1-4- بررسی دروس پایه در مهندسی IT. 5

1-4-1- ریاضی 1 و 2.6

1-4-2- آمار و احتمالات مهندسی.. 9

1-4-3- معادلات دیفرانسیل.. 11

1-4-4- فیزیک 1، 2 و آز فیزیک … 12

1-4-5- مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی.. 15

1-5- دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات … 16

1-5-1- برنامهنویسی پیشرفته. 17

1-5-2- ساختمان گسسته. 17

1-5-3- ساختمان داده 18

1-5-4- مدارهای الکترونیکی 1.19

1-5-5- مدارهای منطقی و آز مدارهای منطقی.. 19

1-5-5- ریاضی مهندسی.. 20

1-5-6- معماری کامپیوتر و کارگاه 22

1-5-7- طراحی الگوریتم.. 22

1-5-8- الکترونیک … 23

1-5-9-شبکههای کامپیوتری.. 24

1-5-10-تجزیه و تحلیل سیستمها 25

1-5-11- مخابرات 1.25

1-5-12-پروژه کارشناسی.. 25

1-5-13-مهندسی نرمافزار 1.25

1-5-14- هوش مصنوعی.. 26

1-5-15- سیستمهای مالتی مدیا و آزمایشگاه 26

1-5-16- مبانی فناوری اطلاعات و آزمایشگاه 26

1-5-17- تجارت الکترونیکی.. 27

1-5-18- اصول و مبانی مدیریت … 27

1-5-19- اقتصاد مهندسی.. 30

1-5-20- پایگاه داده و آزمایشگاه 31

1-5-21- مهندسی اینترنت … 31

فصل دوم: مهندسی فناوری اطلاعات در دیگرکشورها 32

2-1- مقدمه. 33

2-2- فناوری اطلاعات در استرالیا 33

2-2-1- واحدهای تخصصی.. 33

2-2-2- واحدهای اصلی و اختیاری.. 34

2-3- فناوری اطلاعات در دانمارک … 35

2-3-1- واحدهای اصلی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات … 35

2-4- مهندسی فناوری اطلاعات در آلمان.. 36

2-4-1- دروس تخصصی و اصلی.. 37

2-5- فناوری اطلاعات در سنگاپور 37

2-6- مهندسی فناوری اطلاعات در کانادا 39

فصل سوم: مقایسه واحدهای فناوری اطلاعات در کشورهای مورد مطالعه. 41

3-1- مقدمه. 42

3-2- مقایسه کشورهای استرالیا و دانمارک … 42

3-3- مقایسه کشورهای دانمارک و آلمان.. 42

3-4- مقایسه کشورهای استرالیا و سنگاپور 43

3-5- مقایسه کشورهای دانمارک و سنگاپور 44

3-6- مقایسه کشورهای استرالیا و آلمان.. 44

3-7- مقایسه کشورهای کانادا و آلمان.. 45

3-8- مقایسه کشورهای سنگاپور و آلمان.. 45

3-9- مقایسه کشورهای کانادا و استرالیا و سنگاپور 46

3-10- مقایسه کشورهای کانادا و دانمارک … 46

فصل چهارم: مقایسه واحدهای فناوری اطلاعات در ایران و دیگر کشورها 47

4-1- مقدمه. 48

4-2- مقایسه بین ایران و استرالیا 48

4-3- مقایسه بین ایران و آلمان.. 49

4-4- مقایسه بین ایران و دانمارک … 50

4-5- مقایسه بین ایران و سنگاپور 51

4-6- مقایسه بین ایران و کانادا 52

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 53

5-1- مقدمه. 54

5-2- نتیجه گیری.. 54

مراجع و منابع.. 56

[...دانلود خواهم کرد...]