خلق سازمان¬های عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد

چکیده مدیریت عملکرد یکی از مهم¬ترین و سازنده¬ترین پیشرفت¬ها در حوزه منابع انسانی در سال¬های اخیر بوده است مدیریت عملکرد کل سازمان را در بر می¬گیرد و بر این اساس مبتنی است که هر کاری که افراد انجام می¬دهند در هر سطحی برای نیل به اهداف کلی سازمان نقش اساسی دارند با این حال بسیاری از سازمان¬ها تنها عملکرد را به صورت سالانه ارزیابی می¬کنند، چنین رویک

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 305 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

  • خلق سازمان¬های عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد
  • سازمان عملکرد محور رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

چکیده

مدیریت عملکرد یکی از مهم­ترین و سازنده­ترین پیشرفت­ها در حوزه منابع انسانی در سال­های اخیر بوده است. مدیریت عملکرد کل سازمان را در بر می­گیرد و بر این اساس مبتنی است که هر کاری که افراد انجام می­دهند در هر سطحی برای نیل به اهداف کلی سازمان نقش اساسی دارند. با این حال بسیاری از سازمان­ها تنها عملکرد را به صورت سالانه ارزیابی می­کنند، چنین رویکردی به بهبود فردی و سازمانی و در نتیجه خلق سازمان عملکرد محور نمی­ انجامد. بنابراین باید یک رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد را برای خلق سازمان­های عملکرد محور به کار گرفت. هدف از نگارش این مقاله ارائه رویکردی یکپارچه از مدیریت عملکرد مورد نیاز برای خلق سازمان عملکرد محور است که شامل پنج جز مهم و مرتبط با هم می­باشد. همجنین یک برنامه عمل واقعی ارائه می­شود.

[...دانلود خواهم کرد...]