تحقیق بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای برن (TA) بر افزایش ابراز احساسات و..

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان، در قالب word و در 133 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله اهمیت…

فرمت فایل دانلودی:. doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 133

حجم فایل: 971 کیلوبایت

 • تعریف بیمه اتکایی
 • مدیریت بیمه اتکایی
 • اشکال مختلف بیمه اتکایی
 • بیمه اتکایی
 • پاورپوینت م
 • تاریخچه بیمه اتکایی
 • مقاله بیمه اتکایی
 • جنبه های حقوقی بیمه اتکایی
 • تحقیق مدیریت بیمه اتکایی
 • تحقیق بیمه اتکایی
 • مقاله مدیریت بیمه اتکایی
 • پاورپوینت بیمه اتکایی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای برن (TA) بر افزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان،

در قالب word و در 133 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه های تحقیق

متغیرها

تعریف نظری متغیرهای تحقیق

تعریف عملیاتی متغرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

خانواده و ساختار آن

رضایت زناشویی

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

تأثیر رضایت زناشویی بر سایر ابعاد زندگی

نظریه چرخه زندگی

عوامل آسیب رسان به رضایت زناشویی

رضایت زناشویی وابراز احساسات

ابراز احساسات

پایه های ارتباط زناشویی

موفقیت روابط زناشویی

بیان عواطف و احساسات

تعارض در ابراز احساسات و عواطف

چگونه احساسات ناخوشایند خود را با همسر در میان بگذاریم؟

قواعد بیانگر احساسات

ابراز عشق و محبت زوجین نسبت به یکدیگر

عوامل مؤثر در رابطه سالم زناشویی

توجه (رفتارکلامی و غیرکلامی)

گوش دادن

ستایش و تقدیر

رابطه زناشویی از دیدگاه اسلام

تحلیل محاوره ای

فرض های فلسفی (TA)

خوش گذرانی، نقش بازی کردن

کاربرد اهداف تغییرات در (TA)

استقلال

ارتباط باز

دستورالعمل درمان- سه (P)

الگوی حالات روانی

والد

بالغ

کودک

وضعیت های زندگی

من خوب نیستم، شما خوب هستید

من خوب نیستم، شما خوب نیستید

من خوب هستم، شما خوب نیستید

من خوب هستم، شما خوب هستید

آسیب شناسی ساختاری

آلودگی

طرد

تحلیل تبادل ها، وقت گذرانی

کلک بازی قصه ها

روابط متقابل

روابط متقابل مکمل

روابط متقابل متقاطع

نوازش

مثلث نمایشی کارپمن

تحلیل ارتباط محاوره ای ودرمان

تعریف گروه

روان درمانی گروهی

هدف های گروه درمانی

گروه درمانی با رویکرد تحلیل محاوره ای

وظایف درمانگر و هدف درمان با رویکرد تحلیل محاوره ای

خانواده درمانی

تحقیقات انجام شده درداخل

تحقیقات انجام شده درخارج

خلاصه و جمع بندی

فصل سوم: روش انجام پژوهش

روش پژوهش

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

الف) پرسش نامه انریچ

ب) پرسش نامه بیان احساسات

روش اجرای پژوهشر

روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها و جدول ها

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها و فرضیه ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث در زمینه فرضیه های پژوهش

پیشنهادها

الف: براساس یافته ها

ب: برای آیندگان

محدودیت های پژوهش

منابع

پیوست ها

چکیده تحقیق:

در این پژوهش، به بررسی اثر بخشی درمان گروهی بارویکرد تحلیل محاوره ای برن (TA) بر افزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران پرداخته شده است. پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی و روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای چند مرحله بود. از بین نواحی آموزش و پرورش استان تهران، منطقه 4 و سپس از بین دبیرستان های منطقه مذکور، یک دبیرستان به طور تصادفی انتخاب گردید. بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر، 24 نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد که 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در ابتدا از هر دو گروه، آزمون های ابراز احساسات و رضایت زناشویی به عمل آمد سپس گروه آزمایش تحت 12 جلسه درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA) قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهی (TA)، وضعیت ابراز احساسات و رضایت زناشویی دو گروه، مورد آزمون قرارگرفت. سپس یک ماه بعد از آخرین جلسه گروهی، بار دیگر هر دو آزمون برای پی گیری از گروه آزمایش گرفته شد. آن گاه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

برای گرد آوری اطلاعات و سنجش رضایت زناشویی، از پرسش نامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها، از پرسش نامه 34 سؤالی و ابراز احساسات که توسط محمد امینی قمی ساخته شده، استفاده شده است. پس از تحلیل داده های آماری از آزمون (t) و برای نرمالیتی کردن پیش آزمون ها درگروه های آزمایش و گواه از آزمون کالموگروف- اسمیرنف، استفاده شد و مشخص گردید که درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA)، بر شیوه های صحیح ابراز احساسات و رضایت زناشویی تأثیر مثبت داشته است.

[...دانلود خواهم کرد...]