پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاب

دسته: فنی و مهندسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3551 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 209

  • پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب
  • تصفیه آب و فاضلاب

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

تصفیه آب و فاضلاب

اهدف کلی تصفیه فاضلاب

انواع فاضلاب

فاضلاب خانگی

فاضلاب صنعتی

پس آب ناشی از سیلابها

فاضلاب کشاورزی

تشابه فاضلاب های صنعتی

آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی

فاضلاب های ناشی از سیلاب ها

تصفیه فاضلاب

برخی میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب

تصفیه بیولوژیک هوازی

آزمایش های فاضلاب

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب

اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار

تعریف BOD5

نمایش ریاضی تغییرات BOD

میزان آلودگی فاضلاب های شهری

چند نمونه از دستگاه TOCمتر

جامدات موجود در فاضلاب (TS)

مقصود از تصفیه فاضلاب

روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب

مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی

صاف کردن فاضلاب

ته نشین کردن مواد معلق

حوضچه های ته نشینی

نمایی از یک حوضچه ته نشینی

لایه بندی حوضچه های ته نشینی

بررسی هیدرولیکی نوع جریان در ته نشینی

واحدهایی که در تصفیه خانه ویژه عمل ته نشینی هستند

شناور سازی

تصفیه زیستی (بیولوژیکی)

باکتریهای ساپروفیت

تاثیر دما بر باکتریها

تاثیر pH بر باکتریها

مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی

اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلاب

انواع هوادهی (در تصفیه آب)

عوامل تاثیر گذار بر میزان جذب اکسیژن

مراحل تصفیه فاضلاب برای تخلیه به آبهای سطحی

حذف فسفات از فاضلاب

تصفیه شیمیایی

عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد محلول در فاضلاب

انعقاد و لخته سازی

مهمترین ترکیبات شیمیایی منعقد کننده

گندزدایی

وارد نمودن فاضلاب به دریا و دریاچه

شاخص آلودگی میکروبی

نکات مهم در طراحی سیستم های رها سازی فاضلاب در دریا

وارد نمودن فاضلاب به مرداب های طبیعی

پخش فاضلاب در زمین

شرایط لازم برای پخش فاضلاب در زمین

روشهای مختلف پخش فاضلاب در زمین

ساختمان چاه جذب کننده فاضلاب

محاسبه حجم استخر هوادهی

نسبت غذا به میکرو ارگانیسم (F/M)

شاخص حجمی لجن (SVI)

محاسبه مقدار اکسیژن لازم

محاسبه مقدار اکسیژنی که از دستگاه هواده باید وارد فاضلاب گردد

محاسبه قدرت هواده ها

محاسبه افت فشار در لوله های انتقال هوا

[...دانلود خواهم کرد...]