مقاله بررسی تحولات شاخص های مرگ ومیر در ایران و کشورهای منطقه آسیا

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 34 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

 • دانلود فایل
 • دانلود نمونه سوالات
 • دانلود مقاله بررسی تحولات شاخص های مرگ ومیر در ایران و کشورهای منطقه آسیا
 • دانلود سریال
 • دانلود پروژه
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود مقاله
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود آهنگ
 • مقاله بررسی تحولات شاخص های مرگ ومیر در ایران و کشورهای منطقه آسیا
 • دانلود پاورپوینت

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

دانلود مقاله بررسی تحولات شاخص های مرگ ومیر در ایران و کشورهای منطقه آسیا

بصورت فایل ورد وآماده ارائه و قابل ویرایش

مقدمه

با توجه به اهمیت رویداد های جمعیتی درمطالعات و تحقیقات اجتماعی، از گذشته دور به عوامل جمعیتی توجه خاصی شده

است. تمامی ویژگی های جمعیتی از اهمیت خاصی برخوردارند و بسته به نقشی که در حیات اقتصادی جامعه ایفاء می کنند،

ابعاد مطالعاتی متفاوتی را دارا هستند. مطالعه کلاسیک جان گرانت در نیمه دوم قرن هفدهم تحت عنوان مشاهدات طبیعی و

سیاسی ارائه شده دریک شاخص بر اساس فهرست مرگ و میر معمولا به عنوان نقطه شروع مطالعه آماری مرگ ها و اولین

مطالعه تجربی جمعیت شناسی تلقی می شود (لوکاس، 59: 1380).

باروری، مرگ ومیر ومهاجرت عناصر تحلیل و بررسی پویایی جمعیت ها هستند. این عناصر موجﺐ فرآیندی در جمعیت ها می

شوند که به تغییر در ساختمان جمعیت و اغلﺐ در ساختار اجتماعی، اقتصادی وسیاسی منجر می شود (ویکز، 58: 1989).

گرچه این عوامل به عنوان مولفه های اصلی جمعیت شناخته می شوند و ماهیتی جمعیت شناختی دارند، ولی مستقل از

محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیستی نیستند و در حقیقت در یک تعامل دو سویه و پویا با محیط به سر می

برند، و بر آن تاﺛیر می گذارند و از آن تاﺛیر می پذیرند. تئوری انتقال جمعیتی نمونه بارزی از تلاش دانشمندان برای ایجاد

چارچوبی مفهومی در جهت مطالعه علمی پویایی جمعیت در عصر حاضر است. این تئوری اساساً ناظر به تغییر از یک وضعیت

و موقعیت ﺛابت یا تعادل که رشد جمعیت در آن صفر یا بسیار ناچیز است به موقعیت ﺛابت یا تعادل مشابه دیگر است. مراحل

واسط یا انتقال زمانی به این صورت است که ابتدا مرگ ومیر و به دنبال آن باروری کاهش می یابد (کاظمی پور، 39: 1384).

[...دانلود خواهم کرد...]