اثر میدان های الکترومغناطیس ناشی از دکل های فشار قوی بر خواص ضد میکروبی اسانس گل ها و برگ های گیاه Achillea wilhelmsii C. Koch

اثر میدان های الکترومغناطیس ناشی از دکل های فشار قوی بر خواص ضد میکروبی اسانس گل ها و برگ های گیاه Achillea wilhelmsii CKoch

دسته: زیست شناسی

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 36 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 6

  • اثر میدان های الکترومغناطیس ناشی از دکل های فشار قوی بر خواص ضد میکروبی اسانس گل ها و برگ های گیاه Achillea wilhelmsii C. Koch
  • اثر میدان های الکترومغناطیس ناشی از دکل های فشار قوی بر خواص ضد میکروبی اسانس گل ها و برگ های گیاه Achillea wilhelmsii CKoch

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

اثر میدان های الکترومغناطیس ناشی از دکل های فشار قوی بر خواص ضد میکروبی اسانس گل ها و برگ های گیاه Achillea wilhelmsii C. Koch

این پروپوزال برای رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی تهیه شده و با فرمت word می باشد.

فهرست مطالب:

بیان مساله

سوابق مربوطه

فرضیه ها

اهداف

جنبه جدید نوآوری در تحقیق

روش کار

نوع روش تحقیق

روش گرداوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

جدول زمانبندی

منابع

[...دانلود خواهم کرد...]