پژوهش آشنایی و بررسی آخرین وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی

دسته: جغرافیا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 137 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 199

  • تحقیق وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی
  • تحقیق وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی
  • دانلود پژوهش وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی
  • کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی
  • دانلود تحقیق آشنایی و بررسی آخرین وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی
  • وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی
  • پژوهش آشنایی و بررسی آخرین وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

پژوهش آشنایی و بررسی آخرین وضعیت کشورهای مسلمان منطقه آسیای جنوب شرقی

فهرست مطالب

مالزی

فصل اول

جغرافیایی طبیعی و اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- همسایگان

الف- طول مرزها با همسایگان

4- عوارض طبیعی و کوهها

5- آبهای داخلی و رودخانه ها

6- آب و هوا

الف- مالزی غربی

ب- مالزی شرقی

7- شهرهای بزرگ

8- بنادر مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت

3- تراکم جمعیتی

4- رشد جمعیت و پراکندگی آن

الف- مالزی شرقی

ب- مالزی غربی

5- اقوام و نژادها و روابط آنها

الف- مالزی غربی

ب- مالزی شرقی

6- زبان

الف- زبان رسمی

ب- زبانهای غیر رسمی

ج- اقوام و زبانها

فصل سوم

جغرافیای سیاسی

1- موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک

2- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

3- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- خصوصیات ویژه اجتماعی

ب- روابط عاطفی و روانی مردم با یکدیگر

ج- نقش زنان در جامعه

د- وضعیت بهداشت عمومی

2- اوضاع فرهنگی

الف- تاثیر فرهنگها

ب- مهمترین رسانه ها ونشریات

ج- خبرگزاریهای داخلی و خارجی

رسانه های گروهی

الف- رادیو

ب- تلویزیون

ج- میزان کنترل دولت بر رسانه های گروهی

3- نظام آموزشی

الف- دانشگاه ها

ب- کتابخانه ها

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد پیروان ادیان، مذاهب و فرقه های دینی

2- تاریخچه رشد هر یک از ادیان و مذاهب

الف- اسلام

ب- آیین بودا

ج- آیین هندو

د- مسیحیت

ه – سایر ادیان و مذاهب

3- تشیع

الف- پیشینه و وضعیت شیعیان مالزی

ب- فعالیت های ضد شیعی درمالزی

4- نفوذ ادیان در اوضاع سیاسی جامعه

5- سیاست مذهبی حکومت

6- روابط پیروانی ادیان و مذاهب مختلف با یکدیگر

7- آداب و سنن مذهبی و میزان پابندی مردم به مذهب

8- نقش مذهب در تحولات اجتماعی و فرهنگی

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- ویژگی های سیستم اقتصادی

2- بخش های مختلف اقتصادی

الف- کشاورزی

ب- بخش های دیگر کشاورزی

ج- جنگل

د- دامپروری

ه- معدن

3- اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی

الف- واحد پول

ب- تولید ناخالص داخلی

ج- بودجه ملی

د- بدهی های خارجی

4- حمل و نقل و ارتباطات

الف- راه آهن

ب- راههای زمینی

ج- هوانوردی کشوری و فرودگاهها

5- مهم ترین شاخص های اقتصادی

اوضاع و ساختار سیاسی

1- تشکیلات حکومتی

الف- حکومت

ب- اختیارات پادشاه

ج- اختیارات نخست وزیر

د- تقسیمات کشوری و اداری

2- روابط ایران و مالزی

الف- روابط دو کشور قبل از انقلاب

ب- روابط دو کشور بعد از انقلاب

اندونزی

فصل اول

جغرافیای طبیعی، اقلیمی، و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- همسایگان

3- عوارض طبیعی

الف- کوهها و آتشفشانها

4- آبهای داخلی

الف- رودها

ب- جزایر

ج- آبهای داخلی و دریاچه ها

5- شرایط اقلیمی

6- بنادر مهم

7- شهرهای مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت و پراکندگی آن

3- ترکیب جمعیت

4- انتقال جمعیت

5- مهاجرت

6- اقوان و نژادها و روابط آنها

7- زبان و خط

فصل سوم

جغرافیایی سیاسی

1- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

2- نقش تعیین کننده عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- آزادی ها

ب- فقر

ج- بهداشت عمومی

د- نماد خانواده

2- اوضاع فرهنگی

الف- مطبوعات

ب- خبرگزاریهای داخلی و خارجی

رسانه های گروهی

الف- رادیو

ب- تلویزیون

ج- میزان کنترل دولت و نقش وسایل ارتباط جمعی در جامعه

3- نظام آموزشی

الف- سطح علمی و فرهنگی جامعه

ب- میزان باسوادها

فصل پنجم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- بخشهای مختلف اقتصادی

صنعت

الف- نفت

ب- گاز طبیعی

ج- زغال سنگ

د – بوکیست

2- اوضاع مالی و شاخصه های اقتصادی

الف- درآمد سرانه

ب- نرخ سرانه

ج- بودجه

د- بدهی های خارجی

3- حمل و نقل وارتباطات

الف- بنادر

ب- راه آهن

ج- جاده ها

د- فرودگاهها

ه تعداد وسایل نقلیه زمینی- دریایی و هوایی

4-اهداف اقتصادی دولت تا سال 2000

الف- جمعیت

ب- رشد درآمد

ج- خود کفایی

د- انرژی

ه – سرمایه گذاری

اوضاع و ساختار سیاسی:

1- قانون اساسی، تحولات و ویژگی های آن

2- تشکیلات حکومتی

الف- قوه مجریه

ب- قوه مقننه

ج- قوه قضائیه

3- تقسیمات کشوری و اداری

4- ساختار سیاسی

الف- مجمع مشورتی مردم

ب- رئیس جمهور

ج- مجلس نمایندگان مردم

د- شورای عالی مشاوره

ه- هئیت عالی بازرسی

5- چگونگی موضع گیری در سازمانهای بین المللی برله یا علیه جمهوری اسلامی ایران.

برونئی

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

الف- منطقه غربی

ب- منطقه شرقی

2- شرایط اقلیمی

3- پوشش گیاهی

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- جمعیت

2- تراکم جمعیت

3- اقوام و نژادها و روابط آنها

4- شهرهای مهم

فصل سوم

ادیان و مذاهب

1- تاریخچه اسلام در برونئی

2- وضعیت ادیان

فصل چهارم

اوضاع آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

1- وضعیت آموزشی

2- وضعیت اجتماعی

الف- وضعیت بهداشت و رفاه عمومی

3- وضعیت اقتصادی

الف- منابع زیرزمینی

ب- دیگر منابع اقتصادی

4- اوضاع سیاسی

نگاهی به تاریخ معاصر

الف- شورای خصوصی سلطنتی

ب- شورای خصوصی اجرائی وزیران

ج- شورای قانونگذاری

د- شورای مذهبی

ه – شورای جانشینی

و- احزاب سیاسی

فیلیپین

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- عوارض طبیعی

الف- کوهها و سلسله جبال

4- آبهای داخلی

5- آب و هوا

6- شهرهای مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت

3- توزیع جمعیت

4- ترکیب جمعیت

5- خط و زبان

فصل سوم

جغرافیایی سیاسی

1- موقعیت ژئوپلتیک

2- پایگاه های نظامی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- اعتقادات و طبقه بندیهای اجتماعی

ب- تامین اجتماعی

2- اوضاع آموزشی

الف- آموزش و پرورش

ب- نرخ سواد

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد ادیان و مذاهب مختلف

2- پراکندگی مسلمانان

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- کشاورزی

2- معادن

3- انرژی

4- صنایع

5- توریسم

6- شاخصهای اقتصادی فیلیپین طی سالهای 2004 و 2003 و 2001

الف- کالاهای عمده صادراتی در سال 2003

ب- کالاهای عمده وارداتی در سال 2003

ج- مهمترین بازارهای صادراتی در سال 2003

د- مهمترین بازارهای وارداتی در سال 2003

ه- مهمترین شرکای تجارتی در سال 2003

اوضاع و ساختار سیاسی

1- تشکیلات حکومتی

الف- نوع حکومت

ب- دولت

2- سیاست خارجی

الف- روابط با کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ سه آن)

ب- روابط با ایالات متحده آمریکا

ج- روابط با کشورهای اروپایی.

سنگاپور

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمین

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- عوارض طبیعی

4- آب و هوا

5- بنادر

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- میزان جمعیت و ترکیب آن

2- میزان رشد جمعیت

3- ترکیب پراکندگی جمعیت

4- زبان

5- مهاجرت

فصل سوم

جغرافیای سیاسی

1- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- نژادهای اصلی

ب- ازدواج

2- اوضاع فرهنگی

الف- مهمترین مراسمات فرهنگی ملی

چینگ

عید فطر مسلمانان

مراسم حج

اعیاد تامیلی ها

ب- مراکز فرهنگی

موزه ها

3-نظام آموزشی

الف- آموزش و پرورش

ب- تحصیلات دانشگاهی

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد پیروان ادیان، مذاهب و فرقه های دینی

2- تاریخچه رشد هر یک ازادیان و مذاهب

الف- اسلام

مالایی های مسلمان

هندی های مسلمان

عرب های مسلمان

چینی های مسلمان

ایرانی های مسلمان

ب- بودیسم

ج- هندوئیسم (بودایی ها)

د- مسیحیت

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- بخشهای مختلف اقتصادی

الف- کشاورزی

ب- صنعت

ج- توریسم

2- اوضاع مالی و شاخصه های اقتصادی

الف- واحد پول

ب- نظام اقتصادی

3- بازرگانی خارجی

اوضاع و ساختار سیاسی

1- تشکیلات حکومتی

الف- تاریخچه

ب- حکومت

2- سیاست خارجی

3- روابط با جمهوری سالامی ایران

روابط سیاسی

الف- روابط تاریخی بین دو کشور

ب- روابط سیاسی پیش از انقلاب

ج- روابط سیاسی بعد از انقلاب

روابط اقتصادی

پیوست ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مالزی

فصل اول

جغرافیایی طبیعی و اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- همسایگان

الف- طول مرزها با همسایگان

4- عوارض طبیعی و کوهها

5- آبهای داخلی و رودخانه ها

6- آب و هوا

الف- مالزی غربی

ب- مالزی شرقی

7- شهرهای بزرگ

8- بنادر مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت

3- تراکم جمعیتی

4- رشد جمعیت و پراکندگی آن

الف- مالزی شرقی

ب- مالزی غربی

5- اقوام و نژادها و روابط آنها

الف- مالزی غربی

ب- مالزی شرقی

6- زبان

الف- زبان رسمی

ب- زبانهای غیر رسمی

ج- اقوام و زبانها

فصل سوم

جغرافیای سیاسی

1- موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک

2- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

3- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- خصوصیات ویژه اجتماعی

ب- روابط عاطفی و روانی مردم با یکدیگر

ج- نقش زنان در جامعه

د- وضعیت بهداشت عمومی

2- اوضاع فرهنگی

الف- تاثیر فرهنگها

ب- مهمترین رسانه ها ونشریات

ج- خبرگزاریهای داخلی و خارجی

رسانه های گروهی

الف- رادیو

ب- تلویزیون

ج- میزان کنترل دولت بر رسانه های گروهی

3- نظام آموزشی

الف- دانشگاه ها

ب- کتابخانه ها

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد پیروان ادیان، مذاهب و فرقه های دینی

2- تاریخچه رشد هر یک از ادیان و مذاهب

الف- اسلام

ب- آیین بودا

ج- آیین هندو

د- مسیحیت

ه – سایر ادیان و مذاهب

3- تشیع

الف- پیشینه و وضعیت شیعیان مالزی

ب- فعالیت های ضد شیعی درمالزی

4- نفوذ ادیان در اوضاع سیاسی جامعه

5- سیاست مذهبی حکومت

6- روابط پیروانی ادیان و مذاهب مختلف با یکدیگر

7- آداب و سنن مذهبی و میزان پابندی مردم به مذهب

8- نقش مذهب در تحولات اجتماعی و فرهنگی

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- ویژگی های سیستم اقتصادی

2- بخش های مختلف اقتصادی

الف- کشاورزی

ب- بخش های دیگر کشاورزی

ج- جنگل

د- دامپروری

ه- معدن

3- اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی

الف- واحد پول

ب- تولید ناخالص داخلی

ج- بودجه ملی

د- بدهی های خارجی

4- حمل و نقل و ارتباطات

الف- راه آهن

ب- راههای زمینی

ج- هوانوردی کشوری و فرودگاهها

5- مهم ترین شاخص های اقتصادی

اوضاع و ساختار سیاسی

1- تشکیلات حکومتی

الف- حکومت

ب- اختیارات پادشاه

ج- اختیارات نخست وزیر

د- تقسیمات کشوری و اداری

2- روابط ایران و مالزی

الف- روابط دو کشور قبل از انقلاب

ب- روابط دو کشور بعد از انقلاب

اندونزی

فصل اول

جغرافیای طبیعی، اقلیمی، و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- همسایگان

3- عوارض طبیعی

الف- کوهها و آتشفشانها

4- آبهای داخلی

الف- رودها

ب- جزایر

ج- آبهای داخلی و دریاچه ها

5- شرایط اقلیمی

6- بنادر مهم

7- شهرهای مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت و پراکندگی آن

3- ترکیب جمعیت

4- انتقال جمعیت

5- مهاجرت

6- اقوان و نژادها و روابط آنها

7- زبان و خط

فصل سوم

جغرافیایی سیاسی

1- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

2- نقش تعیین کننده عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- آزادی ها

ب- فقر

ج- بهداشت عمومی

د- نماد خانواده

2- اوضاع فرهنگی

الف- مطبوعات

ب- خبرگزاریهای داخلی و خارجی

رسانه های گروهی

الف- رادیو

ب- تلویزیون

ج- میزان کنترل دولت و نقش وسایل ارتباط جمعی در جامعه

3- نظام آموزشی

الف- سطح علمی و فرهنگی جامعه

ب- میزان باسوادها

فصل پنجم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- بخشهای مختلف اقتصادی

صنعت

الف- نفت

ب- گاز طبیعی

ج- زغال سنگ

د – بوکیست

2- اوضاع مالی و شاخصه های اقتصادی

الف- درآمد سرانه

ب- نرخ سرانه

ج- بودجه

د- بدهی های خارجی

3- حمل و نقل وارتباطات

الف- بنادر

ب- راه آهن

ج- جاده ها

د- فرودگاهها

ه تعداد وسایل نقلیه زمینی- دریایی و هوایی

4-اهداف اقتصادی دولت تا سال 2000

الف- جمعیت

ب- رشد درآمد

ج- خود کفایی

د- انرژی

ه – سرمایه گذاری

اوضاع و ساختار سیاسی:

1- قانون اساسی، تحولات و ویژگی های آن

2- تشکیلات حکومتی

الف- قوه مجریه

ب- قوه مقننه

ج- قوه قضائیه

3- تقسیمات کشوری و اداری

4- ساختار سیاسی

الف- مجمع مشورتی مردم

ب- رئیس جمهور

ج- مجلس نمایندگان مردم

د- شورای عالی مشاوره

ه- هئیت عالی بازرسی

5- چگونگی موضع گیری در سازمانهای بین المللی برله یا علیه جمهوری اسلامی ایران.

برونئی

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

الف- منطقه غربی

ب- منطقه شرقی

2- شرایط اقلیمی

3- پوشش گیاهی

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- جمعیت

2- تراکم جمعیت

3- اقوام و نژادها و روابط آنها

4- شهرهای مهم

فصل سوم

ادیان و مذاهب

1- تاریخچه اسلام در برونئی

2- وضعیت ادیان

فصل چهارم

اوضاع آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

1- وضعیت آموزشی

2- وضعیت اجتماعی

الف- وضعیت بهداشت و رفاه عمومی

3- وضعیت اقتصادی

الف- منابع زیرزمینی

ب- دیگر منابع اقتصادی

4- اوضاع سیاسی

نگاهی به تاریخ معاصر

الف- شورای خصوصی سلطنتی

ب- شورای خصوصی اجرائی وزیران

ج- شورای قانونگذاری

د- شورای مذهبی

ه – شورای جانشینی

و- احزاب سیاسی

فیلیپین

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- عوارض طبیعی

الف- کوهها و سلسله جبال

4- آبهای داخلی

5- آب و هوا

6- شهرهای مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت

3- توزیع جمعیت

4- ترکیب جمعیت

5- خط و زبان

فصل سوم

جغرافیایی سیاسی

1- موقعیت ژئوپلتیک

2- پایگاه های نظامی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- اعتقادات و طبقه بندیهای اجتماعی

ب- تامین اجتماعی

2- اوضاع آموزشی

الف- آموزش و پرورش

ب- نرخ سواد

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد ادیان و مذاهب مختلف

2- پراکندگی مسلمانان

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- کشاورزی

2- معادن

3- انرژی

4- صنایع

5- توریسم

6- شاخصهای اقتصادی فیلیپین طی سالهای 2004 و 2003 و 2001

الف- کالاهای عمده صادراتی در سال 2003

ب- کالاهای عمده وارداتی در سال 2003

ج- مهمترین بازارهای صادراتی در سال 2003

د- مهمترین بازارهای وارداتی در سال 2003

ه- مهمترین شرکای تجارتی در سال 2003

اوضاع و ساختار سیاسی

1- تشکیلات حکومتی

الف- نوع حکومت

ب- دولت

2- سیاست خارجی

الف- روابط با کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ سه آن)

ب- روابط با ایالات متحده آمریکا

ج- روابط با کشورهای اروپایی.

سنگاپور

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمین

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- عوارض طبیعی

4- آب و هوا

5- بنادر

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- میزان جمعیت و ترکیب آن

2- میزان رشد جمعیت

3- ترکیب پراکندگی جمعیت

4- زبان

5- مهاجرت

فصل سوم

جغرافیای سیاسی

1- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- نژادهای اصلی

ب- ازدواج

2- اوضاع فرهنگی

الف- مهمترین مراسمات فرهنگی ملی

چینگ

عید فطر مسلمانان

مراسم حج

اعیاد تامیلی ها

ب- مراکز فرهنگی

موزه ها

3-نظام آموزشی

الف- آموزش و پرورش

ب- تحصیلات دانشگاهی

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد پیروان ادیان، مذاهب و فرقه های دینی

2- تاریخچه رشد هر یک ازادیان و مذاهب

الف- اسلام

مالایی های مسلمان

هندی های مسلمان

عرب های مسلمان

چینی های مسلمان

ایرانی های مسلمان

ب- بودیسم

ج- هندوئیسم (بودایی ها)

د- مسیحیت

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و سیاسی

اوضاع اقتصادی

1- بخشهای مختلف اقتصادی

الف- کشاورزی

ب- صنعت

ج- توریسم

2- اوضاع مالی و شاخصه های اقتصادی

الف- واحد پول

ب- نظام اقتصادی

3- بازرگانی خارجی

اوضاع و ساختار سیاسی

1- تشکیلات حکومتی

الف- تاریخچه

ب- حکومت

2- سیاست خارجی

3- روابط با جمهوری سالامی ایران

روابط سیاسی

الف- روابط تاریخی بین دو کشور

ب- روابط سیاسی پیش از انقلاب

ج- روابط سیاسی بعد از انقلاب

روابط اقتصادی

پیوست ها

[...دانلود خواهم کرد...]