معرفی JIT

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 74 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 87

  • تولید
  • معرفی JIT
  • مدیریت
  • معرفی JIT

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:


  • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 تحقیق دانلود پژوهش فلسفه دانلود مقاله دانلود پروژه JIT پایان نامه دانلود پایان نامه بررسی فلسفه JIT پژوهش بررسی فلسفه JIT پروژه مقاله…

  • هدف از انجام این پروژه بررسی تاثير JIT بر فروش و مشتريان و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد. [...دانلود خواهم کرد...] عنوان کامل: بررسی تاثیر JIT بر فروش و مشتریان دسته: مدیریت فرمت فایل: WORD…

  • در این مجموعه به معرفی یکی از برترین پروژه ها در زمینه JAT میپردازیم این مجموعه محصول یکی از برترین پروژه های موجود در این زمینه میباشد که به بهترین شکل ممکن گرداوری شده است این مجموعه در…

معرفی JIT

فهرست

موضوع صفحه

فصل اول: معرفی JIT — 5

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام — 6

تعریف نظام بهنگام — 9

نظام بهنگام دریک نگاه — 10

مبانی تولید بهنگام — 14

اجزای تولید بهنگام — 15

اهداف تولید بهنگام — 18

مزایاومحدودیتهای JIT — 20

منطق اجرایJIT —23

پیش نیازهای یک برنامه JIT —26

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام — 27

فصل دوم: اجرای برنامه JIT — 36

مقدمه — 37

1- ایجاد یک استراتژی اجرایی — 38

2- یک برنامه عملیاتی برای اجرا — 40

1-2-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود— 42

2-2-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود — 43

3- سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها — 43

4- پروژه های آزمایشی (راهنما) — 47

5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها — 48

1-5- مقاومت کارکنان — 49

2-5- اتحادیه ها — 50

6- فرایند اجرای JIT — 52

فصل سوم: کنترل JIT — 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام — 55

سیستم کانبان — 56

وظایف کانبان — 56

تولید یکنواخت — 57

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه — 60

اجرای سیستم کانبان — 61

وظایف کانبان — 63

انواع جریان مواد — 64

گردش کانبان — 67

وسعت عمل کانبان — 69

فصل چهارم: ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا — 71

شرکت تویوتا — 72

مقدمه — 73

تاریخچه — 73

سیستم تولیدتویوتا (TPS) — 74

تولیدبهنگام (JIT) — 76

کانبان — 76

JIDOKA — 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا — 77

فرهنگ سازمانی وارزشها — 78

آینده — 78

تشریح مفاهیم — 80

واژه نامه انگلیسی- فارسی — 83

فهرست منابع — 85

  • · تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود. کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود. امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.

درژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهورJITوجوددارد. اخلاق کارژاپنی یکی ازاین عوامل است. اخلاق کارژاپنی دربرگیرنده نظریات زیراست:

  • کارکنان دارای انگیزه قوی برای دنبال نمودن بهبود دائمی وبرتری نسبت به آنچه که هم اکنون وجودداردهستند.

[...دانلود خواهم کرد...]