بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 32 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 63

  • پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک
  • مقاله بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک
  • تحقیق بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غ
  • پروژه بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک
  • بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد. اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود. شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است. هر کدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شک با خانواده همراه بوده است. خانوادخ کانونی است که در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت، ثروت، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است.

خانواده نهادی است که در طی تاریخ و در هر جامعه شکل یا ساخت و کارکرد و کنش معین داشته و اولین و مهمترین کنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

از نظر روان شناسی خانواده به عنوان اولین محیط شکل گیری شخصیت انسانها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این رابطه آنچه که بیشتر مد نظر روان شناسی است تاثیر روابط والدین بر روی رشد سالم و متعادل عاطفی، روانی اجتماعی و تحصیلی کودکان و یا رشد ناسالم و ایجاد اختلافات رفتاری و روانی و

… می باشد. کودک بیشترین تاثیر را از طریق تقلید از والدین و خانواده کسب

می کند و بنابر این میتوان گفت پایه های اولیه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شکل می گیرد. با تقریب بسیار خوبی پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشکلات آن را می توان به عنوان جهت گیری به سوی جامعه ای سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالی جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو کرد.

موضوع پژوهش

بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیک در سال 81.

این تحقیق با ارائه پرسشنامه رضایت زناشویی ENRLCH (ضمائم) انتخاب شده است. که به دو گروه از زنان شاغل و غیر شاغل دیپلم در سال 81 انجام گرفته است تا مقایسه ای گردد بین رضایت مندی زناشویی که به عنوان متغیر وابسته و زنان شاغل و غیر شاغل به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.

رضایت مندی زناشویی که باعث ثبات و دوام زندگی زناشویی می شوند و به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر خانواده داشته و در نتیجه به ایفای درست کنش ها و نقش های خانواده منجر خواهد شد.

اهمیت پژوهش

پیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش کرد چرا که اگر خانواده سالم باشد افراد سالم تحویل اجتماع میدهد و اگر خانواده آشفته و ناسالم باشد، به افزایش جنایات، بیماریهای روانی، الکلسیم، اعتیاد به مواد مخدر، فقر اقتصادی و فرهنگی، جوانان از خود بیگانه و بسیاری ناراحتی های اجتماعی دیگر کمک می نماید. همه ما باید سعی خود را در بهبود و پیشرفت خانواده به کار ببریم تا میزان رضایت مندی زناشویی نیز بالا رفته و مشکلات اجتماعی بهبود یابد.

یکی از مسائل عمده حاضر افزایش سرسام آور طلاق می باشد. بیش از %60 پیوندهای زناشویی در آمریکا به شکست می انجامد. در هر سال حدود 1 میلیون زن و شوهر از هم جدا شده و متوسط طول ازدواج و زندگی زناشویی در آمریکا 4/9 سال است.

اهداف پژوهش

به طور کلی هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایت مندی بین زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم پهرستان آبیک در سال 81 می باشد.

با توجه به این موضوع که پرسشنامه رضایت ENRLCH در مورد دو گروه ذکر شده انجام می گیرد.

فرضیه های تحقیق:

فرض پوچ: میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل دیپلم و زنان غیر شاغل دیپلم هیچ تفاوتی وجود ندارد.

فرض تحقیق:

در میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی زنان شاغل دیپلم و زنان غیر شاغل دیپلم رابطه معناداری وجود ندارد.

تعریف اصطلاحات و مفاهیم:

الف) تعریف نظری: احساسات عینی از خشنودی و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرید رضامندی یک متغیر نگرشی است و بنابر این یک خصوصیت فردی زن و شوهر میباشد.

ب) تعریف عملیاتی: مجموعه احساسات عینی از خشنودی و لذت تجربه شده که شخص به وسیله میزان کاملا موافق – موافق، مخالف و کاملا مخالف بابیانیه های موجود و در پرسشنامه رضایت زناشویی از مقیاسهای به عمل می آورد و میزان آن از طریق محاسبه نمره در پرسشنامه برآورد می گردد.

رضایت زناشویی بالا: وضعیت فردی است که نمره او بالاتر از 70 باشد و نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی بین همسران است.

رضایت زناشویی پایین: وضعیت فردی است که نمره او کمتر از 30 باشد و نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است.

رضایت زناشویی متوسط: وضعیت فردی است که نمره او بین 40 تا 60 باشد که نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است.

متغیرها

متغیر مستقل: زنان شاغل و غیر شاغل دیپلم

متغیر وابسته: رضایت مندی زناشویی

متغیر کنترل: ازدواج تحمیلی، ارائه پاسخ های ساختگی به پرسشنامه و ناتوانی در فهم موادتست در بعضی از آزمودنیها را می توان مواردی از متغیر کنترل محسوب کرد.

درگیریها در حیات زناشوئی:

از مسائلی که به خاطر این دیدگاه زیاد پدید می آید مساله درگیری ها و اختلافات زن و شوهر است که جلوه آن در بین همسران جوان و حتی در میان میانسالان و پیران می بینیم. دو زوج جوان از آغاز با دیدی غلط و محدود وارد زندگی می شوند برای خود دنیایی رویایی و سراسر ایده آل تصور می کنند، اطلاعاتشان از یکدیگر، از امکانات و تواناییهای هم بسیار محدود و ناقص است و چه بسیار که با وهم و خیال خواستند برای خود دنیایی بسازند پس از گذشت یکی دو ماه و گاهی یکی دو سال که آرامش و سکونی یافتند فکر حسابرسی ها و ارزیابیها می افتند و در می یابند آنچه را که تصور می کرده اند باطل و بی حساب بوده است مدتی آنچه را که در درون دارند مخفی نگه می دارند ولی بالاخره، روزی بهانه ای بدست می آید که بر اثر ان عقده ها منفجر شده و درگیری آغاز می گردد. بررسی ها نشان می دهد که درگیری ها در آغاز درباره مسائل بسیار جزئی است ولی بعداً به تدریج شدت یافته و دامنه پیدا می کند و کار به جاییمی رسد که نسبت به هم پرخاش و نزاع نموده و کتک کاری و ناسزا گویی را آغاز می کنند و در موارد کارشان به متارکه و طلاق کشیده می شود.

در توضیح این سؤال که چه علت یا عللی منشاء درگیری زوجین است پاسخ را می توان به این صورت مطرح کرد:

داشتن مفاهیم غلط و ناصواب از زندگی بخصوص زندگی خانوادگی

عدم شناخت طرفین پیش از ورود به صحنه حیات خانوادگی

ناآگاهی از عادات و رسوم اخلاقی و رفتار یکدیگر

درخواستهای خارج از اندازه برای آسایش و لذت که امکان برآوردن آن نیست.

غرور کاذب از شخصیت خود که باعث درگیریها وبد رفتارها می شود.

سعی در اثبات برتری و سلطه خود بر دیگری که اغلب به علت امتیازات بی پایه است.

عصبانیتهای ناشی از عوامل بیرونی که تلافی آن در خانواده صورت می گیرد.

عدم بکار بردن عقل در زندگی و تبعیت از احساسات.

عدم آمادگی وپذیرش رنج ها، محرومیتها و ناکامیها.

پیشداور یهای ناشی از جهل، بیحوصلگی، تعصب و غلبه جویی.

توقعات بی جا و خارج از قدرت طرفین که آنها را به درگیری و اظطراب می کشاند.

پشیمانی از ازدواج و احساس اینکه در این انتخاب فریب خوردهاند.

دلگرمی و علاقه به فردی دیگر بدان خیالکه می تواند برای او همسر ایده آل باشد.

حسادت ها و سوءظن های ناشی از بد فکری، بد گمانی نسبت به طرف مقابل و یا آگاهی از توطئه.

عدم توافق روحی که خود عاملی مهم برای درگیری و انحطاط حیات خانواده است.

[...دانلود خواهم کرد...]