بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 29 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

  • دانلود مقالات مهندسی برق
  • دبی زیست محیطی
  • بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی
  • نیروگاههای برق آبی جریانی
  • دانلود مقالات برق
  • تعیین دبی زیست محیطی
  • بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

دانلود مقاله رشته برق

بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

* قابل استفاده برای رشته محیط زیست

چکیده

در طرح های برق آبی و یا اصولاً هرگونه طرح رودخانه ای، رها سازی مقدار معینی آب برای تداوم حیات و اکولوژی محیط رودخانه جهت حفظ محیط زیست آن ضروری است. این میزان آب به دبی زیست محیطی یا دبی (Minimum Flow) معروف است. در این مقاله روشهای مختلف جهت تعیین حداقل جریان لازم زیست محیطی ارائه شده است. همچنین در پنج منطقه پوله، سریس، زیرانا، آبسردو و بن رود کرمی که از مناطق استان کهکیلویه و بویر احمد می باشد به بررسی و محاسبه موردی دبی زیست محیطی رودخانه های هر منطقه با توجه به شرایط خاص هر پروژه در طرح ایجاد نیروگاه برق آبی جریانی پرداخته شده است.

واژه های کلیدی:

دبی زیست محیطی

تعیین دبی زیست محیطی

نیروگاههای برق آبی جریانی

مقدمه

پروژه های برق آبی ممکن است صدمات زیست محیطی مختلفی را باعث شوند. این اثرات معمولاً بستگی زیادی به ویژگیهای سایت دارند و توسط طراحی سازه های عمرانی نیروگاه تحت تاثیر قرار می گیرند. مثلاً بخاطر نیاز به احداث جاده های دسترسی، خطوط انتقال و ساختن سازه سد ممکن است زیستگاه های طبیعی تا حدودی مورد تخریب قرار گیرند. در مواردی که مخزن ذخیره احداث شود ممکن است کیفیت آب تحت تاثیر قرار گیرد.

ممکن است انباشت لای و لجن پیش بیاید و مشخصه یا ویژگی های جریان رودخانه تغییر کند. انحراف آب از مسیر طبیعی خود و عبور آن از درون یک توربین غیر قابل اجتناب بوده و ممکن است صدماتی بصورت مرگ و میر ماهیها و یا ایجاد مانع در برابر مهاجرت گونه های ماهیان بوجود آورد. یکی دیگر از مسائل مهم زیست محیطی تعیین دبی زیست محیطی جریان یعنی مقدار معینی آب برای تداوم حیات و حفظ محیط زیست رودخانه دارد.

یافتن این میزان از پارامترهایی است که به علت پیچیدگیهای بسیار زیاد از مسائل مشکل زیست محیطی بوده و تخمین آن نیاز به اطلاعات بسیار دقیق نظیر بررسی مورفولوژیکی رودخانه، دبی رودخانه در زمانها و مکانهای خاص، کیفیت آب، محیط زیست وابسته به رودخانه اعم از گیاهی و جانوری به همراه نمونه برداری از انواع زیتوده رودخانه و … می باشد. در این مسیر تحقیقات زیادی توسط محققان انجام گرفته است. بعنوان مثال آقای شیگنو و همکارانش در سال 2001 به محاسبه مقدار حداقل جریان از روی مقدار حداکثر جریان پرداختند و بر اساس معادلات بقاء انرژی افزایش یا کاهش مقدار حداقل جریان را مد نظر قرار دادند و در این راه از تکنیک های بهینه یابی بهره گرفتند.

همچنین آقای گوتو در همان سال یک روش بهینه یابی جهت حل مسئله حداقل و حداکثر جریان ارائه نمود و الگوریتم بهینه سازی عمومی و راههای بهینه سازی تقریبی را بیان کرد. در این مقاله به بررسی دبی زیست محیطی مناطقی از استان کهکیلویه و بویر احمد که محل احداث چند نیروگاه برق آبی جریانی است پرداخته شده است و در این راه از روش های تجربی تعیین دبی حداقل جریان استفاده گردیده است. البته ذکر این نکته ضروری است که در مورد نیروگاه های برق آبی کوچک صدمات زیست محیطی یقیناًدر مقایسه با منافع آنها و توانایی شان در جایگزینی روش تولید جریان برق قابل توجه نیست با اینهمه نباید از حفظ قرار گاه های اکو لوژیکی و محیط زیست اطراف محل احداث نیروگاه اجتناب نمود.

فهرست

چکیده 1

واژه های کلیدی 1

1- مقدمه 2

2- معرفی پروژه های مورد مطالعه 3

3- روشهای مختلف تعیین دبی زیست محیطی 4

3-1- براساس متغییرهای بستر رودخانه 4

3-2- بر اساس میانگین دبی 4

3-3- بر اساس دبی حداکثر یا منحنی تداوم جریان رودخانه 4

3-4- بر اساس متغییرهای هیدرولیکی 5

3-5- بر اساس متغییرهای هیدرولیکی که با شرایط بیولوژیکی تغییر می کند 5

3-6- بر اساس متغییرهای ترانسفورم شده از چندین پارامتر بیولوژیکی 5

4- عوامل زیست محیطی و اکولوژیکی موثر در تعیین دبی زیست محیطی رودخانه های مورد مطالعه 6

4-1- مورفولوژی 6

4-2- عرض رودخانه 6

4-3- گیاهان بن در آب 6

4-4-درختان و گیاهان حاشیه ای 7

4-5- آبزیان 7

4-6- توده های بنتیک 7

5- نتیجه گیری 8

مراجع: 9

[...دانلود خواهم کرد...]