ترجمه مقاله پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم

پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم جورج روئیز گارسیا، اریک جِی گنزالز دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه UMSNH، مکزیکچکیده این مقاله نتایج یک تحقیق با هدف تعمیم روش ضریب برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های موجود که روی خاک بسیار نرم ساخته شده اند، را ارائه می کند در بخش اول این تحق

دسته: عمران و نقشه کشی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1990 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

  • پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم
  • جورج روئیز گارسیا، اریک جِی گنزالز
  • ترجمه مقاله پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم
  • این مقاله نتایج یک تحقیق با هدف تعمیم روش ضریب برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های موجود که روی خاک بسیار نرم ساخته شده اند، را ارائه می کند در بخش اول این تحق
  • چکیده
  • دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه UMSNH، مکزیک

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم

جورج روئیز گارسیا، اریک جِی. گنزالز

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه UMSNH، مکزیک

چکیده

این مقاله نتایج یک تحقیق با هدف تعمیم روش ضریب برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های موجود که روی خاک بسیار نرم ساخته شده اند، را ارائه می کند. در بخش اول این تحقیق، پاسخ تغییرمکان جانبی چهار قاب فولادی و شش قاب بتن مسلح تحت مجموعه ای از 20 حرکت لرزه ای زمین که روی ساختگاه های دارای خاک بسیار نرمِ بستر قدیمی دریاچه مکزیکوسیتی ثبت شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده می شود که پاسخ لرزه ای ساختمان ها به نسبت دوره تناوب مود اول ارتعاش سازه به دوره تناوب غالب حرکت زمین (T/Tg) به شدت وابسته است. در بخش دوم این پژوهش، یک روش ضریب تغییرمکان برای بدست آوردن برآوردهایی از حداکثر تقاضای تغییرمکان غیرارتجاعی بام بکار می رود. آمارهای خطا نشان می دهد که روش ضریب، برآوردهایی منطقی ارائه می کند.

کلمات کلیدی: ارزیابی لرزه ای، حداکثر تقاضای تغییرمکان نسبی بام، ساختگاه های دارای خاک نرم، نسبت تغییرمکان غیرارتجاعی

[...دانلود خواهم کرد...]