تحقیق تصفیه فاضلاب (سپتیک تانگ)

دسته: مهندسی عمران » تصفیه خانه دسته: مهندسی عمران » تصفیه خانه فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 106 حجم فایل: 602 کیلوبایت

 • مراحل تصفیه فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
 • فیلتر تصفیه فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب
 • پکیج تصفیه فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب شهری
 • روش های تصفیه فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب خانگی
 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • روش های تصفیه فاضلاب شهری

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:


 • دسته: مهندسی عمران » تصفیه خانه دسته: مهندسی عمران » تصفیه خانه فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 115 حجم فایل: 1,353 کیلوبایت تصفیه پساب صنعتی تصفیه فاضلاب خانگی دانلود تحقیق تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب تصفیه پساب تحقیق در…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب. [...دانلود خواهم کرد...] عنوان انگلیسی مقاله: The effect of coupling coagulation and flocculation with membrane filtration in water…

 • دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 156 پایان نامه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ پایان نامه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ پایان نامه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ لینک دانلود…

دانلود تحقیق با موضوع تصفیه فاضلاب (سپتیک تانگ)،

در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول: ضرورت تحقیق

1-1- مقدمه: ضرورت تحقیق

فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک

1-2- تعریف فاضلاب

2-2- مشخصات فاضلاب

1-2-2- مشخصات فیزیکی

2-2-2- مشخصات شیمیایی

33-2- انواع فاضلاب

1-3-2- فاضلاب خا نگی

2-3-2 فاضلاب صنعتی

3-3-2- فاضلاب سطحی

4-2- تصفیه فاضلاب

1-4-2- تاریخچه

2-4-2- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب

5-2- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک

1-5-2- سپتیک تانک

2-5-2- تعریف سپتیک تانک

3-5-2- علل کاربرد سپتیک تانک

6-2- تاریخچه توسعه سیستم RBC

1-6-2- توصیف سیستم RBC

2-6-2- مرحله بندی کردن واحدهای RBC

7-2- اصول تصفیه بیو لو ژیکی

1-7-2 موازنه جرم روی سیستم RBC

8-2- موازنه جرم روی سیستم RBC

9-2- پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیکی

1-9-2- اثر PH

2-9-2- اثر سمیت وروش کاهش آن

3-9-2- اثر دما

10-2- محدوده بار هیدرولیکی مناسب برای سیستم RBC

11-2- مشکلات عملیات اجرایی

12-2- تلفیق سپتیک تانک با RBC

فصل سوم: تجهیزات و راه اندازی

1-3- مقدمه

2-3- قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیک

1-2-3- تئوری تشابه

2-2-3- اصول تشابه

3-3- مختصری در مورد طراحی مدل

4-3- محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی

1-4-3- محاسبه زمان ماند در داخل تانک

2-4-3- محاسبه تعداد دیسک ها

5-3- ساخت پایلوت ها و نصب تجهیزات مربوطه

6-3 – جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت

7-3- محاسبه میزان انرژی تقریبی لازم باری تماس دهنده ها

8-3- نصب تجهیزات مربوطه به سیستم RBC

9-3- نحوه مونتاژ سیستم

10-3- آزمایشات

1-10-3- آزمایش اندازگیری اکسیژن محلول (DO)

2-10-3- اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

3-10-3- آزمایش اکسیژن مورد نیا شیمیایی (COD)

4-10-3- اندازه گیری مواد معلق (MISS)

5-10-3- کل مواد باقیمانده (T. S)

11-3- مواد و روش ها

12-3- محلول های لازم و روش های ساخت آن ها

1-12-3- آزمایش اکسیژ ن محلول (DO)

2-12-3- آزمایش اکسیژن مورد نیا بیوشیمیایی

3-12-3- اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

13-3- دستگاه ها و وسایل مورد نیاز

فصل چهارم: مطالعه تجربی روی پایلوت های طراحی شده

1-4- مختصری در مورد میکرو بیولوژی سیستم

2-4- سیستم های مرکب

1-2-4- مکانیزم سپتیک تانک

3-4- مو جودات زنده موجود در سیستم

5-4- رشد فیلم در RBC

4-4- محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم

1-5-4- توسعه فیلم

2-5-4- انتقال اکسیژن بین فیلم و هوای داخل سیستم

6-4- تاثیر سطح مدیل (MEDIA) روی رشد فیلم و راندمان سیستم

7-4- تاثیر سرعت چرخش بر روی رشد فیلم

فصل پنجم: نتایج و بحث

1-5- اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم

2-5- تغییرات PH نسبت به زمان

3-5- اثر افزایش دور الکتروموتور در پایلوت

4-5- اثر افزایش ضخات فیلم برراندمان حذف COD

5-5- تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم

6-5- تاثیر کاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی

7-5- تفییرات دما در ورودی و خروجی های دو پایلوت

8-5- تغییرات جامدات کل (T. S) در ورودی و خروجی پایلوت ها

1-8-5- تغییرات جامدات معلق (T. S. S) در ورودی و خروجی پایلوت

2-8-5- تغییرات جامدات معلق فرار (V. S. S) در ورودی و خروجی پایلوت ها

9-5- بررسی راندمان حذف COD در دو پایلوت

10-5- مشکلات عملیات

نتایج

پیشنهادات

فهرست منابع

[...دانلود خواهم کرد...]