بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

دسته: مدیریت » مدیریت مناقصات دسته: مدیریت » مدیریت مناقصات فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 251 کیلوبایت

  • قانون مناقصات
  • نارسایی های قانون برگزاری مناقصات
  • بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
  • نارسایی های قانون مناقصات
  • نارسایی های آیین نامه اجرایی قانون مناقصات
  • نارسایی های آیین نامه مناقصات

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

دانلود جزوه آموزشی بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات،

در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

بخش اول: بخش های نارسای آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاری مناقصات

ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 16: معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران

ماده 18: ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی

ماده 19: ارزیابی توان مالی پیمانکاران

ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

ماده 24: معیارهای ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

ماده 26: ارزیابی مشتریان قبلی

بخش دوم: پیشنهادات مشخص

ماده 16: معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران

ماده 18: ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی

ماده 19: ارزیابی توان مالی پیمانکاران

ماده 24: معیارهای ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

ماده 26: ارزیابی مشتریان قبلی

[...دانلود خواهم کرد...]