در این مقاله برسی تاثیر کارسرد قبل از پیرسازی بر ریز ساختار آلیاژ AEREX 350 مورد بررسی و پژوهش قرا

دسته: مهندسی » مهندسی متالورژی دسته: مهندسی » مهندسی متالورژی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 497 کیلوبایت

  • تحقیق
  • کار سرد
  • پروژه
  • سوپر آلیاژ AEREX 350
  • ریز ساختار
  • پیرسازی
  • پایان نامه
  • باندهای برشی
  • مقاله

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

در این مقاله کاربردی برسی تاثیر کارسرد قبل از پیرسازی بر ریز ساختار آلیاژ AEREX 350 مورد بررسی قرار گرفته است تاثیر اعمال مقادیر مختلف کار سرد بر ریز ساختار ناشی از پیرسازی سوپر آلیاژ AEREX 350 مورد مطالعه قرار گرفته است. از تست فشار برای اعمال مقادیر مورد نیاز تغییر فرم پلاستیکی استفاده شده و رفتار سوپر آلیاژ در حین پیرسازی توسط تکنیک هایی نظیر سختی سنجی، SEM و TEM بررسی گردید. مطالعات انجام شده نشان می دهد اعمال مقادیر بالای کارسرد و متعاقب آن انجام عملیات پیر سازی باعث افزایش قابل توجه مورفولوژی ویدمن اشتاتن فاز η و تشکیل باندهای برشی در ریز ساختار می شود. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ریز ساختاری تاثیر کرنش های پلاستیکی بر تشکیل فاز η و منشاء فیزیکی باندهای برشی مورد بحث قرار گرفته است.

[...دانلود خواهم کرد...]